“NGŨ CỐC – DƯỠNG NGŨ TẠNG”: BẠN CÓ BIẾT TẠI SAO?

Mục Lục

Ngũ cốc là thức ăn tốt cho con người và gạo lứt là thức ăn tốt cho người Việt. Và theo bạn, ngũ cốc là gì? Ngũ cốc là những hạt cốc tốt cho sức khỏe, bồi dưỡng cho ngũ tạng của con người.

Ngũ cốc dưỡng ngũ tạng

1. Ngũ tạng gồm

Trong đó, ngũ tạng là 5 bộ phận cơ thể có nhiệm vụ chuyển hoá và tàng trữ tinh, khí, thần, huyết, tân, dịch:

– Tâm ý chỉ tim

– Can ý chỉ gan

– Tỳ ý chỉ lá lách

– Phế ý chỉ phổi

– Thận là hai quả thận (cật).

2. Ngũ cốc theo âm dương

Theo Bảng phân loại thực phẩm theo Âm Dương được tổng hợp dựa vào quyển “Zen Macrobiotics” và quyển “Phòng Và Trị Theo Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa” thì Ngũ Cốc (Cereals) bao gồm:

Ngũ cốc dưỡng ngũ tạng

(-)  Bắp (corn)

Nếp lứt (sticky rice)

Hắc mạch (rye)

Đại mạch (barley)

Yến mạch (Oat)

 Lúa mì tấm (cracked wheat)

 Lúa mì (wheat)

 Hạt Kê (millet)

(+)  Gạo lứt (whole, brown rice)

(++) Tam giác mạch (buckwheat)

Ngũ cốc dưỡng ngũ tạng

3. Ngũ cốc – dưỡng ngũ tạng

Trong các loại thức ăn, nhóm gạo lứt và ngũ cốc là nhóm thức ăn quân bình, thức ăn chính của chúng ta, ăn hàng ngày trong mỗi bữa ăn, là nền tảng của thực dưỡng giúp cơ thể giữ được quân bình Âm Dương. Thân nhẹ nhàng, thư thái sẽ giúp tâm an lạc, vui vẻ, phát triển trí tuệ và ngược lại. 

Hạt ngũ cốc ở Việt Nam gồm có gạo lứt, nếp lứt, bắp (ngô), hạt kê, bobo, tam giác mạch (Hà Giang); ở nước ngoài có lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, kiều mạch…

Ngũ cốc dưỡng ngũ tạng

Theo Đông y sĩ Đăng Ngọc Viễn chia sẻ “Muốn có sức khỏe phải nuôi “thân” bằng gạo lứt và ngũ cốc, thức ăn đúng. Muốn có trí tuệ phải hàm dưỡng “tâm” đúng, tâm không vọng động. “Thân” và “tâm” có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau. Nuôi “thân” cũng chính là dưỡng “tâm” và dưỡng “tâm” cũng chính là nuôi “thân”.”

Tags
Chia Sẻ
Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email